PREMIES VOCHTBESTRIJDING
VOCHTPROBLEMEN OPLOSSEN? ALLE PREMIES OPGELIJST.

Aangezien vocht en schimmel in huis een behoorlijk gezondheidsrisico inhouden, is het belangrijk om de problemen aan te pakken. Ook de potentiële schade die jouw woning kan oplopen is een belangrijke motivatie om te kiezen voor vochtbestrijding.

Daarom kan je ook op de financiële steun van Vlaamse Overheid rekenen wanneer je werken laat uitvoeren in het kader van vochtbestrijding. Je kan verschillende premies aanvragen nadat de werken uitgevoerd zijn.

Om in aanmerking te kunnen komen voor premies is het belangrijk dat alle werken door dezelfde aannemer uitgevoerd worden.

We maken een onderscheid tussen premies in Vlaanderen en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

content image

PREMIES VOOR VLAANDEREN

VERBETERINGSPREMIE

Eerst en vooral is er de Vlaamse verbeteringspremie waarop je beroep kunt doen bij de behandeling van vocht in de binnen- en buitenmuren van jouw woning. Specifiek gaat het om optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren door:

 • een onderkapping

 • het plaatsen van een waterkering

 • injectie of een diffusie van waterdichte middelen

 • het herstellen van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken


Er zijn echter enkel voorwaarden verbonden voor het verkrijgen van de verbeteringspremie:

 • woning minstens 25 jaar oud zijn en in het Vlaams Gewest liggen

 • de kost moet minimum 1500 euro zijn

 • het inkomen mag niet meer bedragen dan 31.340 euro voor bewoners ( te verhogen met 1630 euro per extra person ten laste) en niet meer dan 62.670 voor verhuurders

 • het moet gaan om de behandeling van opstijgend muurvocht


Je krijgt een premie van 750 euro.

Een belangrijke nota hierbij is dat de Vlaamse verbeteringspremie in zijn huidige vorm nog kan worden aangevraagd tot 31 mei 2019. Daarna verdwijnt deze premie volledig en gaat deze op in de overkoepelende renovatiepremie

OVERKOEPELENDE RENOVATIEPREMIE

Je kan ook beroep doen op de overkoepelende renovatiepremie. Deze is nieuw sinds 1 februari 2019. Voorheen waren de renovatiepremie en de verbeteringspremie twee aparte premies. Deze vallen nu samen onder de overkoepelende renovatiepremie.

Om aanspraak te maken op deze premie moet het gaan om een volgende werken:

 • muren behandelen tegen opstijgend vocht

 • ondergrondse muren behandelen tegen insijpelend vocht

 • muren behandelen tegen huiszwam

 • houten draagvloeren behandelen tegen zwammen en insecten

 • natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds


Ook aan deze premie zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • moet jouw woning minstens 30 jaar oud zijn en in het Vlaams Gewest liggen

 • mag je de voorbije 10 jaar nog geen renovatiepremie ontvangen hebben

 • mag je inkomen van 2 jaar geleden niet hoger zijn dan 43.870 euro voor alleenstaanden en 62.670 euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste en gehuwden of wettelijk/feitelijk samenwonenden (te verhogen met 3510 euro per extra persoon ten laste).


Je krijgt een premie van 20 tot 30% van de eindfactuur in Vlaanderen. Je moet een minimum factuurbedrag van 2500 euro exclusief BTW kunnen voorleggen

GEMEENTEN & STEDEN

Naast deze premies kan het zijn dat jouw gemeente of stad extra tussenkomst voorziet. Dit hangt af van je woonplaats, ga dus vooraf zeker even langs bij je gemeente om dit na te vragen

VERLAAGD BTW-TARIEF

Voor werken in een bestaande woning kan je genieten van een verlaagd btw-tarief.

Om aanspraak te kunnen maken op dit voordeel moet jouw woning minstens 10 jaar oud zijn.

Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% in plaats van de gebruikelijke 21%.

PREMIES VOOR BRUSSEL

RENOVATIEPREMIE

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je aanspraak maken op de renovatiepremie. Deze kan gebruikt worden voor de behandeling tegen vocht en huiszwam.

Om aanspraak te kunnen maken op deze premie moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

 • de woning moet minstens 30 jaar oud zijn

 • eigenaars moeten de woning bewonen of zich in de woning vestigen voor een periode van minimum 5 jaar vanaf het vereffenen van de premie. Woningen die verhuurd worden komen niet in aanmerking, tenzij u verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK).

 • het percentage van de tussenkomst hangt af van de ligging van de woning (perimeter) en het belastbaar inkomen van het gezin (basis = uw laatst ontvangen aanslagbiljet)

 • de renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer en ‘volgens de regels van de kunst’, zoals beschreven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Het is mogelijk na te gaan of de aannemer die u gekozen heeft daadwerkelijk een ondernemingsnummer heeft. Dat kan via het Callcenter van de FOD Financiën via 02 572 57 57.

 • de renovatiewerken mogen niet worden gestart voor u een "ontvangstbewijs van volledig dossier" ontvangen hebt. Dit krijgt u binnen de 30 kalenderdagen

 • de werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden binnen de 2 jaar die volgen op het "ontvangstbewijs van volledig dossier".

De premie komt overeen met een percentage (30 tot 70 %) van het bedrag van de aanvaarde werken.

LAST VAN VOCHT IN JE HUIS?

Laat je vochtprobleem bestrijden.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: